De venijnige problemen van antifouling

Vandaag de dag zitten oceanen vol met plastic. Dit is voornamelijk te wijten aan het gebruiken van plastic op het land, die via rioolwaterzuivering en zwerfvuil terecht komen in het water. Echter, is dit plastic niet de enige boosdoener in het verhaal. Studies hebben namelijk aangetoond dat ook de antifouling op schepen een directe impact hebben op onze fauna en flora in de zee.

Het onderzoek, de materie en de vaststelling Het onderzoek, de materie en de vaststelling

Het onderzoek vond plaats in de Duitse Bocht, gelokaliseerd in de Noordzee op 2,5 m waterdiepte. Er werd onderzoek verricht a.d.h.v. (Py-GC/MS), een speciale methode waarbij er gerichte en kwalitatieve MP-gegevens kunnen weergegeven worden over de massa van polymeren of de clusters ervan.

Het onderzoek toonde uiteindelijk aan dat er langs de kust een overdruk aan MP is dat het gevolg is van verpakkingsafval. Bovendien werden er verschillende samenstellingen vastgesteld in centrale en estuariën gebieden. Hier werden er “remsporen” van schepen teruggevonden. Deze staan voor coatingdeeltjes die gevormd worden door: geschuurd chloorrubber, acryl-styreen-en epoxide. Deze deeltjes vertegenwoordigen een groot en relevant MP-aandeel op zee.

In tegenstelling tot wat men normaal altijd citeert, namelijk de verhouding 80% op het land en 20% op zee voor MP’s. Dragen verfcoatings bij tot maar liefst 80% aan aanwezige deeltjes in het water.

Het effect op de zee Het effect op de zee

Men zag dat de concentraties van antifouling hoog was in de kustgebieden, vooral in het estuarium van de Elbe. Ook dichter bij de kustlijn waren er verhoogde percentages aanwezig van polymeren. Er zijn veel verschillende polymeren en bindmiddelen die gebruikt worden voor coatings. Het effect van microplastics op de mens en het milieu is nog niet duidelijk. Onderzoek hiernaar is vaak complex doordat microplastics een gevarieerde groep deeltjes zijn waarvan de eigenschappen ook nog eens kunnen veranderen door verwering, biofilm vorming en of binding van hydrofobe chemicaliën in het milieu. De wetenschappelijke literatuur die de effecten van microplastics op aquatische organismes beschrijft is omvangrijker dan die voor humane effecten.

Opnamepaden via spijsvertering of ventilatie komen vaak ter sprake, inclusief de fysieke penetratie van microplastic deeltjes in cellulaire structuren, uitloging van chemische additieven of geadsorbeerde persistente organische verontreinigende stoffen (POPs), en gevolgen van bacteriële of virale microbiota besmetting geassocieerd met de opname van microplastic. Na opname zijn een aantal effecten op individueel niveau waargenomen, waaronder vermindering van de voedingsactiviteit, verminderde groei en voortplanting door cellulaire modificaties, en oxidatieve stress.

De effecten van microplastics op mariene biota worden steeds meer onderzocht vanwege de groeiende bezorgdheid over de menselijke gezondheid via tropische overdracht. Wij stellen dat onderzoek naar de cellulaire interacties met microplastics inzicht verschaft in hun impact op de fitness van organismen en daarmee op hun vermogen om hun functionele rol in het ecosysteem te behouden.

Limiteer de gevolgen Limiteer de gevolgen

Aangezien de gevolgen van antifouling grandioos kunnen oplopen, tot zelfs in maten dat wij tot op de dag van vandaag niet kunnen inbeelden, moet er iets veranderen. Een directe oplossing is er niet, antifouling blijft cruciaal in de scheepvaart. De vervuiling zal dus blijven plaats te nemen. Wel kunnen ondersteunende technologieën de levensduur van antifouling verlengen waardoor de vervanging ervan kan worden uitgesteld. Hiermee kan de vervuiling drastisch verminderen en kunnen de gevelogen gelimiteerd worden.

Ultrasoon geluid is een bewezen fenomeen in het beschermen van antifouling. Door middel van de unieke technologie van NDV Ultrasonic kan een antifouling goed blijven tot wel 5 jaar lang. Het systeem kan aan de hand van een artificiële intelligentie de meest optimale frequenties uitzenden om zo ten alle tijden te voorkomen dat algen, pokken en schelpen zich vasthechten aan het onderwaterschip.

Related articles test

Case Study: Zeilboot beschermen tegen biofouling

Chris Valkiers, eigenaar van een zeilboot (Trintella 42) gelegen in RYCB (Royal Yacht Club Belgium) te Antwerpen, ondervond heel wat problemen aan zijn boot. Jaarlijks had Chris een reeks aan problemen op het onderwaterschip met voornamelijk aangroei van biofouling.

Lees meer

Want de voedingsbron, is biofilm

Vandaag de dag hebben heel wat mensen last van problemen zoals algen, kalkaanslag, corrosie en allerlei bacteriën. Wanneer u in contact komt met 1 van deze problemen, zal het zeker al bij u opgekomen zijn om gebruik te maken van chemicaliën om deze problemen weg te krijgen. Echter zullen deze problemen terugkomen na een tijd aangezien enkel het gevolg aangepakt wordt en niet de onderliggende oorzaak, wat de biofilm is.

Lees meer

Zwemvijver bij Art’N Pepper

Een case study rapport van een NDV Ultrasonic installatie in een zwemvijver die de biofilm en algen elimineert.

Lees meer