EHBO bij een verhoogd kiemgetal

Kiemgetallen, een term dat voor veel mensen vrijwel onbekend zal zijn. Althans is het voor landbouwers en veehouders 1 van de meest belangrijkste hygiëne-parameters om de waterkwaliteit te kunnen meten. Het doel? Het zo laag mogelijk houden van deze kiemgetallen.

Het kiemgetal, wat is dat? Het kiemgetal, wat is dat?

Om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, is een kiemgetal een soort indicator dat gebruikt wordt om de hoeveelheid micro-organismen per eenheid te kunnen meten. De resultaten hiervan worden weergegeven als kolonievormende eenheid per ml of per gram. De belangrijkste soorten kiemen zijn; bacteriën, virussen, schimmels en protozoa.

Waar komen kiemgetallen voor? Waar komen kiemgetallen voor?

Kiemgetallen komen zowat overal voor, maar de meest voorkomende plaatsen waar kiemgetallen opgemeten worden zijn in de volgende 2 industrieën.

De veehouderij, hier worden kiemgetallen opgemeten voornamelijk om het aantal bacteriën te kunnen meten in het water. Deze kiemgetallen geven al de micro-organismen weer, ook die van de niet-schadelijke bacteriën. Hoe hoger het kiemgetal, hoe hoger de kans op schadelijke bacteriën. De streefwaarde hiervoor in de veesector, is 10.000 kve/ml.

Bacteriën op biofilm

Ook in de melkindustrie wordt er vaak gekeken naar het kiemgetal. Hierbij worden kiemgetallen gebruikt als een soort maatstaf om de hygiënische kwaliteit van de geleverde melk te meten. In de ideale omstandigheden, delen bacteriën zich om de 20 minuten. Indien er een te hoog kiemgetal aanwezig is in de melk, duidt dit op een verhoging van bacteriën. In het geval er na het melken van vee te veel bacteriën aanwezig zijn, kan dit te maken hebben met een fout in de reiniging van de melkinstallatie. Vee kan zelf ook een oorzaak zijn voor te hoge kiemgetallen, zij kunnen dit namelijk uitscheiden bij het melken.

Escherichia Coli Escherichia Coli

Één van de meest voorkomende bacteriën in melk en water, is Escherichia coli beter gekend als E-coli. Deze bacterie kan duiden op een verhoging van pathogenen. E-coli kan veroorzaakt worden door onvoldoende reiniging van machines of koelingsproblemen. Bovendien is E-coli niet enkel schadelijk voor de gezondheid van dieren, maar kan het ook schadelijk zijn voor de mens.

Related articles test

Case Study: Zeilboot beschermen tegen biofouling

Chris Valkiers, eigenaar van een zeilboot (Trintella 42) gelegen in RYCB (Royal Yacht Club Belgium) te Antwerpen, ondervond heel wat problemen aan zijn boot. Jaarlijks had Chris een reeks aan problemen op het onderwaterschip met voornamelijk aangroei van biofouling.

Lees meer

Want de voedingsbron, is biofilm

Vandaag de dag hebben heel wat mensen last van problemen zoals algen, kalkaanslag, corrosie en allerlei bacteriën. Wanneer u in contact komt met 1 van deze problemen, zal het zeker al bij u opgekomen zijn om gebruik te maken van chemicaliën om deze problemen weg te krijgen. Echter zullen deze problemen terugkomen na een tijd aangezien enkel het gevolg aangepakt wordt en niet de onderliggende oorzaak, wat de biofilm is.

Lees meer

Zwemvijver bij Art’N Pepper

Een case study rapport van een NDV Ultrasonic installatie in een zwemvijver die de biofilm en algen elimineert.

Lees meer