EHBO bij een verhoogd kiemgetal

Kiemgetallen, een term dat voor veel mensen vrijwel onbekend zal zijn. Althans is het voor landbouwers en veehouders 1 van de meest belangrijkste hygiëne-parameters om de waterkwaliteit te kunnen meten. Het doel? Het zo laag mogelijk houden van deze kiemgetallen.

Het kiemgetal, wat is dat? Het kiemgetal, wat is dat?

Om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, is een kiemgetal een soort indicator dat gebruikt wordt om de hoeveelheid micro-organismen per eenheid te kunnen meten. De resultaten hiervan worden weergegeven als kolonievormende eenheid per ml of per gram. De belangrijkste soorten kiemen zijn; bacteriën, virussen, schimmels en protozoa.

Waar komen kiemgetallen voor? Waar komen kiemgetallen voor?

Kiemgetallen komen zowat overal voor, maar de meest voorkomende plaatsen waar kiemgetallen opgemeten worden zijn in de volgende 2 industrieën.

De veehouderij, hier worden kiemgetallen opgemeten voornamelijk om het aantal bacteriën te kunnen meten in het water. Deze kiemgetallen geven al de micro-organismen weer, ook die van de niet-schadelijke bacteriën. Hoe hoger het kiemgetal, hoe hoger de kans op schadelijke bacteriën. De streefwaarde hiervoor in de veesector, is 10.000 kve/ml.

Bacteriën op biofilm

Ook in de melkindustrie wordt er vaak gekeken naar het kiemgetal. Hierbij worden kiemgetallen gebruikt als een soort maatstaf om de hygiënische kwaliteit van de geleverde melk te meten. In de ideale omstandigheden, delen bacteriën zich om de 20 minuten. Indien er een te hoog kiemgetal aanwezig is in de melk, duidt dit op een verhoging van bacteriën. In het geval er na het melken van vee te veel bacteriën aanwezig zijn, kan dit te maken hebben met een fout in de reiniging van de melkinstallatie. Vee kan zelf ook een oorzaak zijn voor te hoge kiemgetallen, zij kunnen dit namelijk uitscheiden bij het melken.

Escherichia Coli Escherichia Coli

Één van de meest voorkomende bacteriën in melk en water, is Escherichia coli beter gekend als E-coli. Deze bacterie kan duiden op een verhoging van pathogenen. E-coli kan veroorzaakt worden door onvoldoende reiniging van machines of koelingsproblemen. Bovendien is E-coli niet enkel schadelijk voor de gezondheid van dieren, maar kan het ook schadelijk zijn voor de mens.

Related articles test
De venijnige problemen van antifouling

Vandaag de dag zitten oceanen vol met plastic. Dit is voornamelijk te wijten aan het gebruiken van plastic op het land, die via rioolwaterzuivering en zwerfvuil terecht komen in het water. Echter, is dit plastic niet de enige boosdoener in het verhaal. Studies hebben namelijk aangetoond dat ook de antifouling op schepen een directe impact hebben op onze fauna en flora in de zee.

Lees meer
Geld verdienen met ultrasoon

Het maakt niet uit in welke bedrijfstak u actief bent, dezelfde kosten komen altijd terug, meestal energie-, onderhouds- en productiekosten. U zult waarschijnlijk denken ‘Ja, dat hoort erbij’, maar wat als wij u vertellen dat het ook anders kan. NDV Ultrasoon kan ervoor zorgen dat onnodige kosten worden geëlimineerd, wat resulteert in besparingen van geld en tijd.

Lees meer
Wat doen algen? Hoe krijg je ze weg?

De “groenmakers” van de vijvers en zwembaden zorgen niet alleen voor veel werk aan onderhoud, maar daarnaast zijn ze ook één van de meest snelgroeiende waterplanten. We spreken hier over de algen.

Lees meer