Het verstoppen van proces apparatuur

Net als bij leidingen, hebben mixers, platenkoelers en warmtewisselaars in fabrieken ook nood aan onderhoud. Bij proces apparatuur ziet men vaak dat de efficiëntie afneemt naarmate er meer fouling gevormd wordt. Uiteraard gebeurt dit niet zonder gevolgen.

Fouling van kalkaanslag en algen Fouling van kalkaanslag en algen

In het geval er niet op tijd aan onderhoud wordt gedaan aan platenkoelers, dan heeft dit een enorme impact op de efficiëntie van de deze installatie. De reden hiervoor is de fouling dat zich vormt op de plaat, dit zorgt voor een afname van werking van de warmteoverdrachtscapaciteit. Over het algemeen wordt fouling uitgelegd als een ophoping van ongewenste materialen, in dit geval kalkaanslag en algen. Om deze reden is het heel belangrijk dat er tijdig onderhoud wordt gedaan, en de aanslag op de plaat verwijderd wordt. Ook wanneer mixers verstopt geraken zal dit een impact hebben op de werking van de mixer. Een gevolg hiervan kan zijn dat de productie stilgelegd zal moeten worden of de fabriek zelfs even zijn deuren zal moeten sluiten om het probleem op te kunnen lossen.

Wat betreft de warmtewisselaars in fabrieken, doet men vaak zo hard mogelijk hun best om deze installaties vrij te houden van aanslag, corrosie en biologische aangroei. Corrosie ontstaat door een soort chemische reactie tussen het oppervlaktemateriaal en de warmtewisselaar.

Operationele efficiëntie neemt af Operationele efficiëntie neemt af

Aangezien het geen makkelijke taak is om kalkaanslag te verwijderen uit industriële installaties op een mechanische manier, gaat men aan de slag met chemicaliën. Dit heeft uiteraard een enorme impact op het milieu. Naarmate dat er meer afzetting van fouling aanwezig is op proces apparatuur, zal het een negatieve invloed hebben op de operationele efficiëntie van deze toestellen. Heel wat industrieën hebben hier economische gevolgen van.

Zo lagen volgens schatting de verliezen als gevolg van aangroei van warmtewisselaars op 0,25% tot 30% van hun BBP. Om fouling van proces apparatuur te elimineren, liggen de kosten hiervoor tussen 40.000 euro tot 50.000 euro per warmtewisselaar.

 

Bronnen

  • https://academy.paulmueller.com/good-maintenance-habits-for-plate-heat-exchangers
  • https://komax.com/komax-static-mixer-for-bitumen-froth-treatment/file:///Users/dantevannerom/Downloads/Fouling_phenomenon_and_its_effect_on_heat_exchange.pdf
  • https://cdn.intechopen.com/pdfs/39353/InTech-Fouling_in_heat_exchangers.pdf

Related articles test

Case Study: Zeilboot beschermen tegen biofouling

Chris Valkiers, eigenaar van een zeilboot (Trintella 42) gelegen in RYCB (Royal Yacht Club Belgium) te Antwerpen, ondervond heel wat problemen aan zijn boot. Jaarlijks had Chris een reeks aan problemen op het onderwaterschip met voornamelijk aangroei van biofouling.

Lees meer

Want de voedingsbron, is biofilm

Vandaag de dag hebben heel wat mensen last van problemen zoals algen, kalkaanslag, corrosie en allerlei bacteriën. Wanneer u in contact komt met 1 van deze problemen, zal het zeker al bij u opgekomen zijn om gebruik te maken van chemicaliën om deze problemen weg te krijgen. Echter zullen deze problemen terugkomen na een tijd aangezien enkel het gevolg aangepakt wordt en niet de onderliggende oorzaak, wat de biofilm is.

Lees meer

Zwemvijver bij Art’N Pepper

Een case study rapport van een NDV Ultrasonic installatie in een zwemvijver die de biofilm en algen elimineert.

Lees meer