Waar is NDV Ultrasonic toepasbaar?

Bij het voorstellen van NDV Ultrasonic, krijgen we geregeld de vraag “waar is NDV Ultrasonic overal toepasbaar?” Het antwoord is heel duidelijk, overal waar een liquide aanwezig is. Een betere vraag zou dus eigenlijk zijn “Waar is NDV Ultrasonic niet toepasbaar?”

Waar liquide is, is ook biofilm Waar liquide is, is ook biofilm

Het is zo dat in ieder soort liquide er hoe dan ook biofilm aanwezig is, en overal waar biofilm aanwezig is, schieten wij te hulp!

Onze toepassingen reiken verder dan zwembaden en water boilers/leidingen. Ook in de industrie biedt NDV Ultrasonic hulp. Denk maar aan verstopte irrigatiesystemen door kalkaanslag of aankoeking van melk in melkveehouderijen. NDV Ultrasonic is van toepassing op alle soorten liquides, van water tot melk en zelfs diesel.

Iedereen kan een potentiële klant worden van ons. Landbouwers, veehouders, booteigenaars, horeca-uitbaters en fabrieken.  Ieder van u krijgt ongetwijfeld te maken met biofilm, maar u beseft waarschijnlijk nog niet welke impact het elimineren van de biofilm kan hebben en welke voordelen er hieraan verbonden zijn voor u.

Tot waar de hulp van NDV Ultrasonic? Tot waar de hulp van NDV Ultrasonic?

Waar kunnen wij dan geen hulp bieden? Heel simpel, alles wat droogt komt te staan, Dit kan gaan over leidingen, machines, … Onze toestellen hebben een liquide nodig om te kunnen geleiden, eens deze liquide weg is kan dit niet meer. Vergelijk het met een windmolen dat wind nodig heeft om energie te kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor liquide en ultrasone.

Related articles test

Case Study: Zeilboot beschermen tegen biofouling

Chris Valkiers, eigenaar van een zeilboot (Trintella 42) gelegen in RYCB (Royal Yacht Club Belgium) te Antwerpen, ondervond heel wat problemen aan zijn boot. Jaarlijks had Chris een reeks aan problemen op het onderwaterschip met voornamelijk aangroei van biofouling.

Lees meer

Want de voedingsbron, is biofilm

Vandaag de dag hebben heel wat mensen last van problemen zoals algen, kalkaanslag, corrosie en allerlei bacteriën. Wanneer u in contact komt met 1 van deze problemen, zal het zeker al bij u opgekomen zijn om gebruik te maken van chemicaliën om deze problemen weg te krijgen. Echter zullen deze problemen terugkomen na een tijd aangezien enkel het gevolg aangepakt wordt en niet de onderliggende oorzaak, wat de biofilm is.

Lees meer

Zwemvijver bij Art’N Pepper

Een case study rapport van een NDV Ultrasonic installatie in een zwemvijver die de biofilm en algen elimineert.

Lees meer